Manifest FNET.frl

Manifest F-Netwerk Fryslân (F-Net)

Een manifest is waar je in gelooft en waar je voor staat. Iedereen die deelneemt aan het F-netwerk Fryslân is gemotiveerd om te leven en te werken op basis van de waarden van dit manifest. 

Het manifest is een overeenkomst die je met jezelf aangaat. Als iedereen deze overeenkomst met zichzelf aangaat, vormen we samen een netwerk en leggen we samen een sterke basis voor een nieuwe Mienskip.

F-netwerk en de overeenkomst met mezelf:

Ik wil een vrije, autonome samenleving, waarin we in verbinding, vrede, liefde en wederzijds respect met elkaar leven. Samen wil ik hieraan bouwen, voor mezelf en voor wie na mij komen. Een duurzame, zelfvoorzienende en spirituele gemeenschap. 

Ik leef en werk vanuit de waarden van het F-Netwerk Fryslân met als doel een mooie wereld en samenleving te creëren gericht op het geluk en welzijn van ons allen. 

  • F- Frij: We zijn vrije mensen, we voelen ons vrij, we denken vrij. We zijn autonoom, zelfstandig. We zijn gelijkwaardig. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid. 
  • F- Freonskip: We kunnen bij elkaar terecht. Je bent bij elkaar welkom. We doen het samen. We vermenigvuldigen door te delen. We zijn er voor elkaar, alles mag er zijn. Je kunt jezelf zijn, bij anderen. We waarderen elkaar, we bemoedigen elkaar.
  • F- Fjoer: We wakkeren elkaars vuur aan. Je kunt jezelf zijn. Ontdek jouw passie en steek je innerlijk vuur aan. Sta in je Kracht. Wees trots op jezelf en op elkaar. 
  • F-Fuck the Shit: We kunnen het zelf. We doen het zelf. We houden ons bezig met waar het werkelijk om gaat. Je komt op voor je eigen waarde. Je doet je eigen ding en dit komt samen in ons gezamenlijk doel. 

De overeenkomst met mijzelf:

Ik zet mijn talenten, kennis en mogelijkheden in. Alles wat ik doe, doe ik vanuit liefde, vertrouwen en gericht op het bouwen. Ik sta in een liefdevolle verbinding met mezelf en met anderen.

  • 1. Waarom wil ik leven in een vrije, autonome samenleving? 
   
  • 2. Hoe ga ik mij daarvoor inzetten? Welke talenten en expertise zet ik in?
  
  • 3. Wat ga ik doen? Wanneer ga je dat doen en wat heb je daarvoor nodig?
  

Ik teken deze overeenkomst met mezelf op:

(datum)…………………………….…. Te (plaats) …………………………………………………….

In verbinding met de mensen van F-Net Fryslân en met ………………………………… 

Handtekening/Paraaf/Tekening:

nl_NLDutch