De Verbinders van Fryslân

FNET

Welkom bij dit netwerk. Een netwerk dat alle ‘nieuwe wereld’ initiatieven met elkaar ‘verbindt’ zodat we samen mogen bouwen aan onze toekomst!

Fan herte wolkom op dit netwurk. It netwurk dat alle ‘nije wrâld’ ynisjatifen mei inoar ‘ferbynt’ sadat ‘we’ sa moai mogelik ‘bouwe’ kinne oan úze ’takomst’!

Regio- en Lokale Verbinders

FNET is begonnen met het verbinden van alle regio’s/gemeenten van Fryslan. De Regioverbinders komen samen met alle andere regioverbinders. Een aantal kernen hebben ‘lokale verbinders’ en dit willen we nog laten groeien. Een lokale verbinder heeft gelijkgestemde inwoners in een groep verzameld en deze groep werkt samen om een sterke community te bouwen. De regioverbinder faciliteert en inspireert de lokale verbinders en inwoners.

Iedere Regioverbinder binnen FNET heeft ook een thema/aandachtsgebied. Bijvoorbeeld het thema Onderwijs. Deze regioverbinder kent alle initiatieven binnen Fryslan op het gebied van onderwijs en verbindt deze. Mocht iemand dus meer info willen over dit thema dan kan deze Regioverbinder deze mensen doorverwijzen. Zo kun je informatie delen en hoef je niet het wiel weer opnieuw uit te vinden.

MEEDOEN?

Wil je weten of in jouw woonplaats in Fryslan een groep actief is waarbij je kunt aansluiten? En wie de lokale verbinder is, neem dan contact op met de regioverbinder van jouw gemeente. Hieronder zie je het overzicht.

Achtkarspelen: achtkarspelen@fnet.frl

Smallingerland: smallingerland@fnet.frl

De Fryske Marren: defryskemarren@fnet.frl

Noord Oost Fryslan: noardeast-fryslan@fnet.frl

Dantumadiel: dantumadiel@fnet.frl

Sud West Fryslan: sudwest-fryslan@fnet.frl

Weststellingwerf: weststellingwerf@fnet.frl

Ooststellingwerf: ooststellingwerf@fnet.frl

Harlingen: harlingen@fnet.frl

Heerenveen: heerenveen@fnet.nl

Leeuwarden: leeuwarden@fnet.frl

Opsterland: opsterland@fnet.frl

Waadhoeke: waadhoeke@fnet.frl

Tytsjerkstradiel: tytsjerkstradiel@fnet.frl

Ameland/Terschelling/Vlieland/Schiermonnikoog: ynfo@fnet.frl

nl_NLDutch