Hiet vind u alle relevantie informatie met betrekking tot onze doelstellingen, ons beloningsbeleid, financiële verantwoording en (in de toekomst) actuele verslagen van uitgevoerde activiteiten.

Statutaire naam
STICHTING LDAS

Het RSIN/het fiscaal nummer van Stichting LDAS
864992889

ANBI-status
In aanvraag

Contactgegevens
Bezoekers: Taanderij 3, 8531 WB Lemmer
Post: De Steke 1, 8574 RB Bakhuizen
E-mail: ynfo@ldas.frl
KvK-nummer: 89473876
IBAN-nummer: NL30 RBRB 8841 4032 17

De visie en missie van de stichting:

Een bewustwording cultuur creëren waarbij mensen met natuur samen (leren te) leven vanuit liefde
en respect en dit toepassen, met inachtneming van de kringloop van het leven, zonder iets of iemand
schade te berokkenen.
De visie van LDAS is dat de mens een onderdeel is van de natuur. Wat we daarmee willen aangeven is
dat wanneer de mens de natuur schade berokkent, hij zichzelf daarmee ook schaadt. Daarom wil
LDAS door haar missie ervoor zorgen dat de mens zich ook weer onderdeel van de natuur gaat voelen
door bewustwording te creëren en vanuit liefde en harmonie activiteiten en projecten te organiseren
en te faciliteren die bijdragen aan een liefdevol leefklimaat voor alles en iedereen.
Wij richten ons op aspecten zoals bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, educatie en aanbieden
van diensten en goederen die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van ons allen. Tot slot staat ook
de Friese cultuur hoog bij ons in het vaandel en zullen we daarbij zorgen voor producten en diensten
die bijdragen aan het versterken van de Friese taal, geschiedenis en cultuur.
Onder andere streven wij ernaar om per jaar minimaal 6 culturele activiteiten te organiseren.

Doelstellingen en beloningsbeleid:

Om projecten te kunnen starten en te onderhouden heeft LDAS de volgende strategieën om
inkomsten te werven:

1. LDAS wil inkomsten werven uit;

 • Subsidies;
 • Giften;
 • Verkoop van producten;
 • Goederen en diensten t.b.v. de projecten op giften/vrijwillige basis.
  De inkomsten zullen volgens de reglementen van een ANBI status worden beheerd en
  geïnvesteerd om bestaande projecten uit te breiden of nieuwe projecten te starten.

2. Bestuurders worden vergoed volgens de richtlijnen die gelden voor de ANBI status.
Vergoedingen voor bestuurders zijn;

 • Brandstofkosten;
 • Vrijwilligersbijdrage conform landelijke norm van betreffende kalenderjaar;
 • Wettelijk vastgesteld vacatiegeld;
 • Overige wettelijk toegestane vergoedingen.

3. De financiële verantwoording van boekjaar 2023 zal worden gepubliceerd in het jaarverslag
van 2024. Op dit moment zijn er nog geen financiële gegevens beschikbaar omdat de
stichting in oprichting is en er nog geen balans op te maken is.

Bestuur

Voorzitter: B. Rummler
Secretaris: D. Sybesma
Penningmeester: F. de Weerd

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

(Visited 145 times, 1 visits today)